ýarym maşyn parikleri

Salam saçly dostlar, bu gün ýarym maşyn parikleri hakda öwrenýäris.

Saç pudagynda şunça wagt bäri işleýärsiňiz, parik köp bilýän bolmaly.Bazardaky umumy parik: doly maşyn parik, ýarym maşyn parik we doly eli parik.Onda ýarym maşyn parik näme?Adyndan görnüşi ýaly, ýarym mehaniki parik ýarym maşyn bilen ýasalan we ýarysy elde ýasalan.Bazarda iň köp görülýänler:4X4 ýapyk parik, 5x5 ýapyk parik, 13x4 krujka parik, 13x6 dantelli parik, parik parik... we ş.m.

4x4 krujka ýapmak parik

Gurluş taýdan bu parigiň ýokarky meýdany el çeňňekleri, beýleki ýerler bolsa egin-eşik tikmek üçin ulanylýan elastik tor.Bahasy nukdaýnazaryndan bu görnüşdäki parik gaty tygşytly we köp müşderi arzan bahadan, şeýle hem krujka meýdançasy, el çeňňekleri, wepalylyk we oňat dem alyş ukyby barlygy sebäpli bu hili kelläni satyn alýar.Reňk nukdaýnazaryndan bu parik gaty köp taraply, T reňki, P reňki we dürli reňkler edilip bilner.Ululygy boýunça BOB baş geýimi adatça 10-14 dýuým, beýleki parik bolsa 10-30 dýuým.Dykyzlygy taýdan 130%, 150%, 180%, hatda 200%, 250% hem düzülip bilner!Zawodymyzda köp sanly parik bar we eltiş tizligi çalt.Parikler üçin iň ýokary möwsüm, taýynmy?


Iş wagty: 28-2022-nji oktýabr