ÖNÜMLER Kategoriýasy

Hytaýda iň oňat lomaý saç satýanlaryň biri.

biz hakda

Iň kanagatly işewür hyzmatdaşyňyz bolmak üçin 100% ukyplylygymyz we ynamymyz bar!

OKE HAIR CO., LTD

ÖNÜMLER

Gözleg we önümçilik bilen birleşdirilen güýçli innowasiýa we gözleg ukybymyz bar.

HABARLAR

12 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen öndüriji.

  • aç-açan

    Satyn almak möwsümi

    Salam, saç dostlar, ýakynda işiňiz nähili geçýär?Halloween ýakynlaşdygyça, saç önümleri üçin iň ýokary möwsüm kem-kemden gelýär.Parik önümleri we bukja önümleri üçin sargytlaryň sany öňki döwür bilen deňeşdirilende ep-esli artdy.Aýratynlyklar hakda oýlanmak ...

  • 4x4 krujka-ýapyk-parik

    ýarym maşyn parikleri

    Salam saçly dostlar, bu gün ýarym maşyn parikleri hakda öwrenýäris.Saç pudagynda şunça wagt bäri işleýärsiňiz, parik köp bilýän bolmaly.Bazardaky umumy parik: doly maşyn parik, ýarym maşyn parik we doly eli parik.Onda näme ...