# 613 parikleriň ululygy nämede?

Salam, saç dostlar, goý! 's şu gün # 613 saç önümleri barada öwreniň.# 613 saç önümleri barada aýdylanda, saç önümleriniň 613 reňkdigini, şol sanda# 613 parik, # 613 saç dokamak, # 613 ýapmak, # 613 frontal we # 613 saç uzatma.... we ş.m.Bu gezek geliň, # 613 parikleri tanatmaga üns bereliň.Tekstura taýdan barbeden tolkuny, göni, egri, suw tolkuny.... we ş.m.Boýnuň meýdany taýdan doly krujka parikleri, 13x4 dantelli parik, 13x6 krujka parik, 360 krujka parik, 4x4 dantelli ýapyk parik, 5x5 dantelli ýapyk parik, 13x4x1 t dantelli parik .... we başgalar bar. , ýarym mehaniki bir bölek kapotlar we kombinirlenen parikler bar, meselem: 13x4 doly frontal parik, 13x6 birleşdirilen parik ... we ş.m.Dykyzlygy taýdan adatça bölünýär: 130% dykyzlyk, 150% dykyzlyk, 180% dykyzlyk, 200% dykyzlyk ... we ş.m.

Goňur kökli 613 bob parik

Ahyrynda goýalyň's # 613 parikleriň ululygy barada gürleşiň.Gysga ululygy 8-14 dýuým bob parikleri, 16inç-28 dýuým adaty ululykdaky parikler we uzyn ululygy: 30inç, 32inç, 34inç, 36inç, 38inç, 40inç, hatda 50inç ... we ş.m. Elbetde, uzyn parikler seýrek, käwagt bolsa özleşdirilmeli.Şeýle-de bolsa, müşderileriň köpüsi uzyn ölçegli parikleri gowy görýärler.Zawodymyzda islän wagtyňyz iberilip bilinýän 30inch-36inch # 613 parikleriň uzak möhletli aksiýalary bar.Müşderiler, satyn alyş zerurlyklary bar bolsa, maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris!Şeýlelik bilen, şu günki gün, takmynan # 613 parik, goşjak zadyňyz barmy?


Iş wagty: Apr-12-2023